MC5000R

 

ผิวหน้า สารประกอบยาง ใช้สำหรับประเภทหมึกพิมพ์ทั่วไป
พื้นผิว เรียบ
สีผ้ายาง เขียว
โครงสร้างผ้ายาง ชั้นบีบอัด ฟองอากาศแบบปิด
ความหนาปกติ/ชั้น 1.95 มม/ 3ชั้น
1.68 มม/ 3 ชั้น
1.30 มม/ 2 ชั้น
การใช้งาน สำหรับงานพิมพ์โลหะ
การพิมพ์บรรจุภณฑ์
คุณสมบัติทางกายภาพของ 1.95มม ความหนา 1.93-1.98
ค่าแรงดึง ณ จุดเบรค 74นิวตัน/มม<
ค่าการยืดตัวที่ 10นิวตัน/มม 0.9%>
ค่าความหยาบ ประมาณ 1.7 µm
การรับแรงบีบอัด แข็ง
ค่าการยืด ณ จุดเบรค 69kN / m
Print PDF