SC2000

 

ผิวหน้า สารประกอบยาง ใช้สำหรับประเภทหมึกพิมพ์ทั่วไป
พื้นผิว เรียบและหยาบ
สีผ้ายาง น้ำเงิน
โครงสร้างผ้ายาง ความหนาปกติ/ชั้น 1.95 มม/ 3ชั้น
1.68 มม/ 3 ชั้น
การใช้งาน สำหรับงานพิมพ์โลหะ
คุณสมบัติทางกายภาพของ 1.95มม ความหนา 1.93-1.98
ค่าความแข็ง 64°
ประเภท กึ่ง compressible
ค่าความหยาบ 1.3 µm
การรับแรงบีบอัด ปานกลาง
Print PDF